تماس با دارو آنلاین
آدرس:
داروخانه ماهک : تهران، تهرانپارس ببن فلکه دوم و سوم نبش خیابان ریحانچی
---------------------------------------------------------------------
دارو آنلاین : تهران ، خیابان شهید مطهری خیابان ترکمنستان پلاک 3
---------------------------------------------------------------------
تلفن:
77711777 - 77861414 - 88409453
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

برای تماس با مدیریت دارو آنلاین و ارائه انتقادات و پیشنهادات می توانید از " فرم تماس" استفاده نمایید.

همه نظرات ارسالی با دقت و حوصله پیگیری می شوند

با سپاس - دارو آنلاین