اطلاعیه مهم

  • از تاریخ 99/06/22 اختلالاتی در سرورهای بانک سامان رخ داده است، که بعد از پرداخت وجه خرید، مبلغ پرداخت شده بعد از مدتی مجددا به حساب کاربر برگشت می شود. طبق اعلام مسئولان فنی بانک سامان این اختلالات موقتی بوده و در حال رفع مشکل هستند.
  • شما می توانید در زمان پرداخت، از درگاه زرین پال استفاده نمایید

ثبت نام کاربران
اطلاعات کاربر
(انتخابی)
(انتخابی)
اظهارات خریدار

اطلاعیه مهم

  • از تاریخ 99/06/22 اختلالاتی در سرورهای بانک سامان رخ داده است، که بعد از پرداخت وجه خرید، مبلغ پرداخت شده بعد از مدتی مجددا به حساب کاربر برگشت می شود. طبق اعلام مسئولان فنی بانک سامان این اختلالات موقتی بوده و در حال رفع مشکل هستند.
  • شما می توانید در زمان پرداخت، از درگاه زرین پال استفاده نمایید