اطلاعیه مهم

از تاریخ 99/06/22 اختلالاتی در سرورهای بانک سامان رخ داده است، که بعد از پرداخت وجه خرید، مبلغ محصولات بعد از مدتی به حساب کاربر برگشت می شود. طبق اعلام مسئولان فنی بانک سامان این اختلالات موقتی بوده و در حال رفع مشکل هستند. لذا به مشتریان محترم دارو آنلاین پیشنهاد می شود تا رفع این مشکل، مبلغ فاکتور را بصورت کارت به کارت انجام دهند.

 بانک سامان بنام هادی پرسا : 8190-4129-8610-6219
بانک سامان بنام سید داود دامادی پور :9172-4129-8610-6219


ثبت نام کاربران
اطلاعات کاربر
(انتخابی)
(انتخابی)
اظهارات خریدار

اطلاعیه مهم

از تاریخ 99/06/22 اختلالاتی در سرورهای بانک سامان رخ داده است، که بعد از پرداخت وجه خرید، مبلغ محصولات بعد از مدتی به حساب کاربر برگشت می شود. طبق اعلام مسئولان فنی بانک سامان این اختلالات موقتی بوده و در حال رفع مشکل هستند. لذا به مشتریان محترم دارو آنلاین پیشنهاد می شود تا رفع این مشکل، مبلغ فاکتور را بصورت کارت به کارت انجام دهند.

 بانک سامان بنام هادی پرسا : 8190-4129-8610-6219
بانک سامان بنام سید داود دامادی پور :9172-4129-8610-6219